Copyright 2019 - Custom text here

MELLÉKLET A 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNYHEZ

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 SZMSZ

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

fenntartott_adatbazisok.pdf

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 

Pályázataink

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok közzétételének szabályzata

Az előző állapot törlendő

 

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 Éves statisztikai beruházás

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

Kotelezo_stat_adatszolg.pdf

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó szerződéssel a kórház nem rendelkezik

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szerv különös és egyedi közzétételi listával a kórház nem rendelkezik.

Az előző állapot törlendő

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g