Copyright 2019 - Custom text here

MELLÉKLET A 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNYHEZ

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

 

 2008. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2012. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2013. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2014 évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

beszamolo2013.

beszamolo2014.

beszamolo2015.

beszamolo2016.

beszamolo2017.

koltsegvetes_2007.

koltsegvetes_2008.

koltsegvetes_2009.

koltsegvetes_2010.

koltsegvetes_2011.

koltsegvetes_2012.

koltsegvetes_2013.

koltsegvetes_2014.

koltsegvetes_2015.

koltsegvetes_2016.

koltsegvetes_2017.

 Elemi koltsegvetes I._309842_2018_11_26_09_48

 Elemi koltsegvetes II._309842_2019_02_26_08_28

A közzétételt követő 10 évig

 

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Folyamatban 

 

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok,
továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

Szerzodesek_5M.pdf

 

A közzétételt követő 5 évig

 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Tajekoztato_EFOP.pdf

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

 

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

 Közbeszerési terv_20190415.pdf

Kozbesz_terv_2018.pdf
2017.evi_statisztikai_osszegezes.pdf

17_az_eves_statisztikai_osszegezes_klasszikus_ajanlatkerők 2018 év.pdf

 

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

 

f t g