TÁJÉKOZTATÓ BETEGADATOK KIKÉRÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
 
Tisztelt Betegeink!
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24.§-a alapján Önöknek, közeli hozzátartozójuknak, az Önök által felhatalmazott személynek jogukban áll az Önök egészségügyi adatait megismerni,  egészségügyi dokumentációjáról másolatot kérni.
Intézetünkben az erre vonatkozó engedélyt a főigazgató adja meg.
 
Jogosultak az egészségügyi dokumentációba való betekintésre és arról másolat készítésére:
 
a beteg egészségügyi ellátásának ideje alatt:
 • a beteg (ellátott személy),
 • a beteg által írásban felhatalmazott személy,
 
az ellátás befejezését követően:
 • a beteg,
 • csak a beteg által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy. (Meghatalmazás minta jelen tájékoztató mellékletében található.)
 
A beteg életében, illetőleg halálát követően házastársa,egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásos kérelme alapján - akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, amennyiben az közvetlenül összefüggésbe hozható a beteg házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa és leszármazóik életét, egészségét befolyásoló okkal, illetve egészségügyi ellátásuk céljából van rá szükségük és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
 
A beteg halála esetén:
 • törvényes képviselő,
 • közeli hozzátartozó
 • örökös.
 
Az egészségügyi adatok megismerése, másolat igénylése két úton történhet:
 
 1. Személyes megjelenéssel:
Ebben az esetben a főigazgatói titkárságon kell jelezni szándékukat.
 
 1. Írásban (postai úton vagy e-mailben):
Az írásos kérelmet a főigazgatónak címezve a főigazgatói titkárságra kell eljuttatni (Balatonfüred-8230, Gyógy tér 2., vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 Az igényléshez szükséges adatok és dokumentumok:
 
Beteg (ellátott személy) adatai:
 • Név (születéskori név is)
 • Születési hely és idő
 • Anyja neve
 • Lakcím
 • TAJ szám
 
Kérelmező személy adatai (amennyiben nem azonos a beteggel):
 • Név (születéskori név is)
 • Születési hely és idő
 • Anyja neve
 
Meghatalmazás (két tanú aláírásával), amennyiben a kérelmező nem azonos a beteggel.
 
Kérjük, az írásbeli kérelmet két tanú is írja alá:
 • amennyiben a beteg küldi a kérelmet vagy
 • a fentebb részletezett, hozzátartozó általi igénylés esetén, amikor az élő személy adata közvetlenül összefüggésbe hozható a hozzátartozó egészségét befolyásoló okkal vagy a hozzátartozó egészségügyi ellátása céljából van rá szükség vagy
 • a beteg halálát követően, amikor törvényes képviselő, közeli hozzátartozó vagy örökös kéri az adatokat, dokumentum másolatokat.
 
Egészségügyi dokumentációhoz és kérelemhez kapcsolódó adatok:
 • A betegellátó osztály neve
 • Az ellátás ideje
 • Az igényelt dokumentumok köre (pl. zárójelentés)
 
 • A másolat formátuma (fénymásolat, adathordozó stb.)
 • A másolat átvételének módja: e-mail vagy postai út. Cím megadása szükséges.
 
Kérelem minta és meghatalmazás minta jelen tájékoztató mellékletében található. Kitöltésük nem kötelező, de segíti, egyszerűsíti az ügyintézést.
 
 
Balatonfüred, 2023. március 14.
 
 
Tisztelettel:
 
Az Intézet vezetősége
 
 
Mellékletek:
 1. Kérelem egészségügyi dokumentációról történő másolat kikéréséhez