Kedvezményezett neve: ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

Balatonfüredi SzívkórházProjekt címe: „AZ INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN”

Támogatás összege: 60.000.000 FORINT

Projekt megvalósítás kezdete: 2020.09.01.

Projekt befejezési dátuma: 2021.08.30.

Projekt időtartama: 12 hónap

Támogatás mértéke: 100%

Pályázat finanszírozása: EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00071

Projekt bemutatása: 

 
Szöveges ismertető:
Az EFOP-1.8.21-18-2019-00071 számú, „AZ INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN” elnevezésű projekt keretében intézetünk elsődleges célja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését szolgáló újabb intézkedések bevezetése, gyakorlati megvalósítása.
A projekt stratégiai célja az eljárásrendek kialakítása, figyelembe véve az Országos Tisztifőorvos által kiadott új módszertani leveleket. A projekt 12 hónapja alatt kialakítottunk egy egységes munkamódszert, amelynek alapját az előírt hatályos jogszabályok, módszertani levelek adják.

Célunk:
Intézetünk kiemelt célja, hogy a beteg biztonság érdekében a projekt eredményeit a fenntartási időszak után is továbbvigye, illetve szükség esetén a módszertanokat továbbfejlessze, a pályázatban résztvevő munkatársak tudását lehetőség szerint bővítse.
A dolgozók ismeretbővítésével szeretnénk elérni elkötelezettségüket a nosocomiális fertőzések felismerésére és megelőzésére.
A betegek és hozzátartozók bevonására is figyelmet szeretnénk fordítani a tájékoztató-, és szóróanyagok kiadásával.

A projekt megvalósítási elemei:
Az egészségügyi ellátással összefüggő, fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése;
Egységes infekciókontroll kockázatértékelés bevezetése;
Kockázatértékelő lapok bevezetése;
Az infekciókontroll kapcsolattartó rendszer kialakítása, és bevezetése az intézet működésébe;
A felkért infekciókontroll kapcsolattartók elméleti és gyakorlati oktatása, felkészítése;
A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés (véráram, sebfertőzés tüdőgyulladás, húgyúti fertőzés) megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetése, és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer kialakítása.

Megvalósított eszközfejlesztések:
A betegellátás helyiségeiben használható, a fertőzések megelőzésére, a higiénés kockázatok mérséklésére alkalmas általános, és speciális eszközök beszerzése és a mindennapi munkafolyamatokba történő implementálása.