M E G H Í V Ó


A Füredi Szív Egyesület éves rendes közgyűlését összehívom.


A közgyűlés helye: Állami Szívkórház Eszterházy terem, 8230. Balatonfüred, Gyógy tér 2.
A közgyűlés időpontja: 2020.február 7. péntek 15.00 óra.
A Füredi Szív Egyesület székhelye 8230.Balatonfüred, Köztársaság u. 13/a.

Napirendi pontok:

1. Az Elnökség beszámolója a 2019. évi szakmai tevékenységről és gazdálkodásról

Előadó: Dr. Sziebert Dávid elnök

2. Az Egyesület 2019. évi Közhasznúsági jelentése

Előadó: Dr. Sziebert Dávid elnök

3. Az Egyesület 2020. évi szakmai feladatterve és költségvetése

Előadó: Kugler Imréné titkár

4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi tevékenység és gazdálkodás ellenőrzéséről

Előadó: Bérces László FB elnök

5. Új tagok felvétele

Előterjesztő: Levenda Józsefné elnökhelyettes

6. Egyebek

Elnökségi határozatok, tagdíjbefizetések, kirándulások, egészségnevelő előadások, programok, pályázatok
Előterjesztő: Kugler Imréné titkár

7. Vezetőség választás

Az éves tagdíj befizetésére a közgyűlés alkalmával van lehetőség Glegyák Valéria pénztárnoknál.

 

 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlést 2020. február14. péntek 15.00 órára ismételten összehívom.

Helyszíne: Állami Szívkórház Eszterházy terem, Balatonfüred Gyógy tér 2.

 

A megismételt közgyűlés napirendje változatlan és a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Balatonfüred, 2020. január 20.

 

Kugler Imréné titkár
Füredi Szív Egyesület

Meghívó 2020 közgyűlési MEGHÍVÓ