A beutalás során elsődlegesen a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely szerint ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra kell beutalni a beteget.

A járóbeteg-ellátásra területileg illetékes szolgáltató 

  • a beteg bejelentett lakóhelye vagy 
  • tartózkodási helye szerinti, illetve
  • a háziorvosa beutalása esetén annak telephelye szerinti 

járóbeteg-ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségéről az országos tisztifőorvos nyilvántartást vezet, amelybe a betekintést elektronikus úton biztosítja.