TIOP-2.2.6-12/1B

Korszerű diagnosztikai eszközökkel, valamint terápiát segítő berendezésekkel fejlesztette a betegellátást az Állami Szívkórház.

A szív és érrendszeri betegek minőségi és magas színvonalú ellátását fejlesztette az új berendezések és eszközök beszerzésével a balatonfüredi Állami Szívkórház. A 215,21 millió Forint összegű beruházás keretében korszerűsítették a kórház orvostechnológiai eszközállományát. A fejlesztés európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

A balatonfüredi Állami Szívkórház 1970 óta végzi országosan és regionálisan a szív és érrendszeri betegek ellátását, rehabilitációs kezelését. A kórház folyamatosan törekszik az intézmény és az eszközállomány korszerűsítésére és ezzel a betegellátás színvonalának fejlesztésére. A jelenlegi beruházás is ezt a célt szolgálja, melynek során korszerű diagnosztikai eszközöket és terápiát segítő berendezéseket szerzett be az intézmény. Az új eszközök között szerepel lélegeztető gép, digitális mobil röntgen, ultrahang eszközök, beteghűtő, betegőrző monitorok, valamint korszerű betegágyak is.

A fejlesztés hosszú távon több oldalról is hozzájárul az országos és regionális ellátás színvonalának növeléséhez és fenntartásához. A kardiológiai járó- és fekvőbeteg szakellátás eszközfejlesztésével tovább javul a diagnosztikus tevékenység és a terápiás hatékonyság, csökkenthető a szív- és érrendszeri megbetegedések és halálozások száma. A november végén befejeződött beruházásokat követően, a kórház a jövőben is a folyamatos fejlesztések irányát igyekszik követni. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

TIOP-2.2.8/A-15

Korszerű kardiológiai ellátás eszközbeszerzés útján történő fejlesztése a balatonfüredi Állami Szívkórházban.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással valósult meg beruházás Balatonfüreden. Az Állami Szívkórház Balatonfüred az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának keretében összesen 426 572 437 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a kardiológiai ellátás javítását célzó eszközfejlesztés megvalósítására.
A projekt megvalósításának időszaka 2010. november 30-tól 2015. december 31-ig tartott.
A kórház a kardiológiai rehabilitációt országos feladatként, az aktív kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiát lokális feladatként látja el. Tekintettel arra, hogy a hazai mortalitási statisztika alapján a leggyakoribb halálozási oknak a szív- és érrendszeri betegségek tekinthetők, a kórház feladatvállalása országos szinten kimagaslónak és egyedülállónak számít, így infrastrukturális fejlesztése keretében az eszközállomány folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen az aktív kardiológiai ellátás színvonalának folyamatos fenntartása és fejlesztése érdekében.
Az optimális működés feltételeit biztosító eszközállomány fejlesztése és az alapinfrastruktúra korszerűsítése az elmúlt években, számos esetben saját forrásból került finanszírozásra, ezen fejlesztések támogatásával, a befektetett források felszabadításával azonban a költséghatékony működés a jövőben is biztosíthatóvá válik, melynek keretében újabb elavult eszközök cseréje valósulhat meg.
A legfőbb indoka, hogy a folyamatos modernizációnak köszönhetően nagymértékben javítható a terápiás hatékonyság (halálozás csökkentése, életminőség javítása) mind az akut, mind a krónikus betegek ellátásában, a megfelelő beteg elhelyezési körülmények jelentősen befolyásolják a rehabilitációs folyamatokat. Az eszközpark átfogó korszerűsítésével tovább javítható a diagnosztikus tevékenység, a modern eszközök használatával csökkennek a karbantartási költségek, így a fejlesztéssel érintett szakmák vonatkozásában nemcsak a műszerek átlagéletkora csökken, hanem a hosszú távú fenntartható működés további financiális keretei és feltételei is biztosíthatóvá váltak.
Rövid távú célok:
 Korszerű kardiológiai ellátás biztosítása, a fekvőbeteg szakellátás minőségének emelése;
 A biztonságosan működő diagnosztikai eszközök alkalmazása által a várakozási és gyógyulási idő rövidítése, rehabilitációs körülmények javítása.
Hosszú távú célok:
 Hosszútávon fenntartható, költséghatékony működés feltételeinek megteremtése az eszközkorszerűsítés által, finanszírozási források felszabadításával;
 Egészségnyereség növelése a lakosság körében;
 Komplex és letisztult profillal rendelkező kardiológiai ellátás biztosítása, ezáltal az egészügyi rendszer fajlagos működési költségeinek csökkentése.