A kötelező egészségbiztosítás keretében járóbeteg-szakellátások TAJ szám alapján, beutalóval vehetők igénybe.

Ügyeljen arra, hogy a TAJ-kártyáját, valamint a személyazonosságot igazoló okmányát (mint például a személyazonosító igazolvány) hozza magával, mivel csak azok előzetes bemutatásával vehető igénybe az orvosi ellátás.

Az ellátást megelőzően ellenőrizzük, hogy Ön szerepel-e az ellátásra jogosultakról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által vezetett nyilvántartásban. Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés során jogosultságával kapcsolatban probléma adódik, tájékoztatjuk Önt. Ezt követően a jogviszonyát tisztázni kell, így annak érdekében a megyeszékhelyen működő járási hivatalt felkeresheti.

A járóbeteg-szakellátás csak abban az esetben térítésmentes, azaz ingyenes,

 • ha a beutaló orvos (például házi orvos, másik járóbeteg-szakellátást végző orvos) beutalása alapján történik; vagy 
 • ha a biztosított személyt állapota miatt azonnali ellátásban kell részesíteni; vagy 
 • ha arra egyéb orvosszakértői vizsgálat, szakvélemény adása miatt kerül sor, feltéve, hogy ez
  • társadalombiztosítási ellátásra;
  • szociális juttatásra;
  • egyéb kedvezményre való jogosultság megállapítására, illetve annak ellenőrzésére szolgál.

A beutalás során elsődlegesen a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely szerint ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra kell beutalni a beteget.

A járóbeteg-ellátásra területileg illetékes szolgáltató 

 • a beteg bejelentett lakóhelye vagy 
 • tartózkodási helye szerinti, illetve
 • a háziorvosa beutalása esetén annak telephelye szerinti 

járóbeteg-ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségéről az országos tisztifőorvos nyilvántartást vezet, amelybe a betekintést elektronikus úton biztosítja.