MELLÉKLET A 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNYHEZ

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Balatonfüredi Szívkórház2012. évi költségvetési beszámoló

Balatonfüredi Szívkórház2013. évi költségvetési beszámoló

Balatonfüredi Szívkórház2014. évi költségvetési beszámoló

Balatonfüredi Szívkórház2015. évi költségvetési beszámoló

Balatonfüredi Szívkórház2016. évi költségvetési beszámoló

Balatonfüredi Szívkórház2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi Költségvetési beszámoló

Balatonfüredi Szívkórház2019. évi Költségvetési beszámoló

Balatonfüredi Szívkórház2020. évi Költségvetési beszámoló

2021. évi Költségvetési beszámoló

Balatonfüredi Szívkórház Éves költségvetési beszámoló_2014.

Balatonfüredi Szívkórház Éves költségvetési beszámoló 2015.

Balatonfüredi Szívkórház Éves költségvetési beszámoló 2016.

Balatonfüredi Szívkórház Éves költségvetési beszámoló 2017

Balatonfüredi Szívkórház Éves költségvetési beszámoló 2019

Balatonfüredi Szívkórház Elemi költségvetés 2012.

Balatonfüredi Szívkórház Elemi költségvetés 2013.

Balatonfüredi Szívkórház Elemi költségvetés 2014.

Balatonfüredi Szívkórház Elemi költségvetés 2015.

Balatonfüredi Szívkórház Elemi költségvetés 2016.

Balatonfüredi Szívkórház Elemi költségvetés 2017.

Balatonfüredi Szívkórház Elemi költségvetés I. 2018.

Balatonfüredi Szívkórház Elemi költségvetés II. 2019.

A közzétételt követő 10 évig

 

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Folyamatban

 

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok,
továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

Balatonfüredi Szívkórház Szerződések 5M

Balatonfüredi Szívkórház Szerződések 2020. I. félév

A közzétételt követő 5 évig

 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

EFOP-2.2.18-17-2017-00053
EFOP-1.8.21-18-2019-00071
EFOP-2.2.19-17-2017-00015

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

 

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

2023 Közbeszerzési terv
Módosított közbeszerzési terv 2022

A közbeszerzési eljárások dokumentumai tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 40. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Korm.rendelet) 35. § (1) bekezdése rendelkezik, ennek alapján 2018. április 15. napjától megindított közbeszerzési eljárások tekintetében Intézetünk, mint ajánlatkérő köteles az EKR-ben lebonyolítani a közbeszerzési eljárásait, melyet az alábbi felületen tehet meg: https://ekr.gov.hu; Az EKR felületen a releváns dokumentumok elérhetőek.

Legalább 1 évig
archívumban tartásával